MVO

Voor MVO Nederland is Ethics Group in 2015, als expert, naar Albanië afgereisd om daar de Textiel –en confectiesector in kaart te brengen. Op basis hiervan is een advies uitgebracht en staat er nu concreet een plan op stapel om een “Green Apparel Agency” op te richten. Dit agentschap moet de brug worden tussen Nederlandse opdrachtgevers en Albanese confectiebedrijven om op duurzame wijze te produceren.
www.mvonederland.nl