april 12, 2016

Meer Ethics

Ethics Groupkledingindustrie advies en crisismanagement

Management en consultancy voor de kledingindustrie, met een focus voor People, Planet & Profit.

Onze organisatie en advieswerkzaamheden hebben we in 4 disciplines gesplitst:

  • Verandertrajecten (maken van strategische ondernemingsplannen, (re)organisatietrajecten, crisismanagement)
  • Projectmanagement (business-development, nieuwe markt- en productontwikkeling, productie en inkoop)
  • Verduurzaming van organisatie, product en productie (MVO/ CSR)
  • Ad interim werkzaamheden voor diverse confectiebedrijven (algemeen management, verkoop, inkoop & productie)

Verandertrajecten

kledingindustrie advies en crisismanagement

Een organisatie verandert per definitie continu en is nooit “af” of “in balans”. Er is binnen iedere organisatie altijd ergens schaarste of overschot. Geld, personeel, opdrachten, klachten, creativiteit, discipline… het is maar net vanuit welk perspectief je dit bekijkt. Bestuurders willen hier nog wel eens anders over denken dan een directie en de directie ziet dit weer anders dan werknemers. Wat Ethics Group betreft draaien verandertrajecten en verbetertrajecten altijd om het veranderen van de organisatie… en het liefst in de juiste richting. Maar niets is zo lastig als verandering, laat staan een éénduidige richting bepalen. Het gaat allemaal om mensen, om directie, om personeel, om klanten, om producenten. Ethics Group kan uitstekend als katalysator fungeren om ideeën op 1 lijn te krijgen, richting te bepalen en te zorgen voor de benodigde motivatie in de organisatie.

Ethics Group heeft 3 iconische bedrijfscondities geformuleerd:

1) Healthy & inspired

Gezonde organisaties beschikken over een energieke, geestkrachtige directie, een daadkrachtig management(team) en gemotiveerde werknemers. Samen zijn ze in staat om ideeën om te zetten in strategie en deze strategie om te zetten in uitvoering, waarbij voldoende rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en de beperkingen van de markt en van de eigen onderneming.

Het bedrijf is vitaal, heeft een strategisch ondernemingsplan en monitort cq. stelt strategie & acties regelmatig bij aan de hand van eigen KPI’s (key performance indicators).

verandertrajecten - ethics group 1

 

2) Automatic pilots

En dan zijn er bedrijven waar men als het ware op de automatische piloot de dagelijkse activiteiten uitvoert. Dit komt voor op ieder bedrijfsniveau. Routine – afhankelijk van de taak of werkzaamheden – hoeft niet verkeerd te zijn, maar kan wel de verandertrajecten en verbetertrajecten ondermijnen. Zodra het management en personeel op de automatische piloot gaan werken, dan schaadt dit onherroepelijk de bedrijfsuitvoering en op den duur zal dit onvermijdelijk leiden tot een daling van de omzet.

 

verandertrajecten - ethics group

 

 

3) Confused

En dan zijn er nog de bedrijven die niet volledig meer weten waar ze voor staan, wat ze doen, wat hun markt is, waar de klant behoefte aan heeft, enzovoorts, enzovoorts. Scherpte en duidelijke strategie ontbreken, uitdagingen worden niet aangegaan en problemen worden niet opgelost. Of het nu management by exception is of personeel dat (te) veel ruimte heeft of niet weet wat de taak of bedrijfsdoelstelling is, er zal sprake zijn intuïtie en/of willekeur. Wat Ethics Group betreft mag de intuïtie blijven maar moet binnen de organisatie een verandertraject of verbetertraject worden gestart om tot een heldere strategie en missie te komen.

verandertrajecten - ethics group

Afhankelijk van de conditie en de levensfase waar het bedrijf zich in bevindt kan een verandertraject of verbetertraject worden opgesteld en ingezet. Ethics heeft hier een frisse aanpak voor: Van “recovery-management” tot “inspiring leadership”. Neem voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek contact met ons op: wij helpen u graag!

Neem ook eens een kijkje op onze pagina’s organisatie & advies, duurzaamheidsprojecten en coaching & toezicht.

 

Projectmanagementkledingindustrie advies en crisismanagement

Veel van onze klanten behouden graag continuïteit in hun bestaande bedrijfsprocessen. Soms is er een tekort aan manpower of kennis om nieuwe projecten en/of producten binnen de organisatie op te lijnen.
Wij bieden u vanuit onze organisatie en ervaring diverse soorten projectmanagement,namelijk:
• Productmanagement (juiste product voor juiste prijs)
• Merchandising (sourcing van product en productiekanalen)
• Productontwikkeling (juiste product, juiste pasvorm)
• Efficiency-trajecten voor productiebedrijven
• Turnkey productieprojecten (bouwen van productiebedrijven, opzetten productielijnen voor verschillende productcategorieën).

We doen dit alles met volledige transparantie zodat uw eigen organisatie “lerende” is en in de toekomst zelfstandig de betreffende taak kan uitvoeren of aansturen.

Verduurzaming

Verduurzaming van organisatie, product en productie: MVO / CSR.kledingindustrie advies en crisismanagement

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, CSR is de engelse vertaling ervan (Corporate Social Responsibility). Het is erg “modieus” om duurzaamheid als onderdeel van de bedrijfsfilosofie uit te dragen en de uitoefening ervan als norm te hanteren. Voor veel bedrijven is dit echter nieuw en men weet vaak niet waar te beginnen. Ethics heeft meerdere trajecten uitgevoerd voor verschillende bedrijven en non profit organisaties. Ethics is lid van MVO Nederland en heeft in bedrijfsnaam de duurzaamheid in woord en daad verankerd. We vertellen u er graag meer over.

Ad Interim Management

Bij wegvallen van management of kader en bij reorganisaties kunnen we tijdelijk op contractbasis diverse functies vervullen. We zetten hierbij hoofdzakelijk ons eigen team in of we doen afhankelijk van de vraag en discipline een beroep op freelancers die onder ons toezicht staan en de opdracht kundig en zorgvuldig uitvoeren.

Contact met Ethics Group

Voor meer informatie over Ethics Group en/of haar diensten voor de kledingindustrie, nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen. Vragen, opmerkingen of een offerte? Hiervoor mag u ook ons contactformulier invullen en wij nemen z.s.m. contact met u op.